Tag - Atropurpurea

Biväxter - Revsuga (Ajuga reptans)

Revsuga

Revsuga (Ajuga reptans) växer sällsynt i Skåne och Blekinge och förvildad i andra landskap. Revsuga växer på skuggig, fuktig mark i lövskog eller odlas som marktäckare i trädgårdar. Revsuga...