Tag - Arbetsbi

Städbi

Städbi kallas arbetsbin i bisamhället som rensar bikupan från t.ex. döda bin och annat avfall.

Arbetsbi - Arbetsbin - Arbetarbi

Arbetsbi

Arbetsbin är bin som utvecklats ur befruktade ägg och därför har de arv både från birottningen och de drönare hon parat sig med.