Tag - Anemone alpina

Biväxter - Alpsippa (Anemone alpina)

Alpsippa

Alpsippa (Anemone alpina) odlas som trädgårdsväxt i Sverige. Alpsippa ger likt andra sippor ger pollen till bin på våren och lite nektar. Värde som biväxt Nektar: 1 Pollen: 2 Honungsdagg: 0...