Tag - Åkervädd

Biväxter - Åkervädd (Knautia arvensis)

Åkervädd

Åkervädd (Knautia arvensis) är vanlig i södra/mellersta Sverige och sällsynt även längre norrut. Åkerväddar växer på öppna, torra marker, i skogsbryn och vägkanter. Åkerväddar besökts av...