Tag - Acer tataricum

Biväxter - Rysk lönn (Acer tataricum)

Rysk lönn

Rysk lönn (Acer tataricum) odlas ofta som prydnadsträd men är också utmärkt som biväxt. Det är ofta fullt med honungsbin i dess vita blommor. Värde som biväxt Nektar: 3 Pollen: 2...