Tag - 2016

Jorbruksverket

Nationella honungsprogrammet 2016

Nu går det att söka pengar i Nationella honungsprogrammet 2016 för att förbättra villkoren för produktion och saluföring av biodlingsprodukter. Sista ansökningsdag är den 30 april 2015. www...