Studiebesök hos yrkesbiodlare inriktad på pollen

Länsstyrelsen Västra Götalands Län

Bengt Karlson på Honungslandet har varit biodlare sedan 1980 och har idag ca 100 bisamhällen. Förutom honung har han inriktat sin biodling på pollen och pollineringsuppdrag.

Bengt kommer att visa olika typer av pollenfällor som han har på sina bikupor, och berätta hur han sedan behandlar det. Du kommer att bli visad pollentorken och rensningsanordningen för pollen.

Du kommer även att få se en nyinstallerad slunglinje där Bengt har försökt minimera antalet lyft. Bengt kommer även av berätta om sina honungsprodukter och sin vaxhantering.

Tid/plats: Onsdagen den 3 juni 2015 kl 14-17 på Honunglandet, utanför Alingsås.

Mer information och bokning.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Rammått
Dadant är en typ av ramar som används inom biodling. Här kan Läs mer
Hitta lokala biodlare
Här kan du som biodlare, biodlareförening eller biredskapsförsäljare i Sverige, Läs mer
Biväxter - Sälg (Salix caprea)
Blommor som kräver korspollinering för att befruktas Läs mer

Läs mer om biodling