Stölder av bin ökar

SR

Bin är värdefulla både för naturen och miljön, men också rent ekonomiskt för biodlare. Lyssna hos SR.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Biväxter - Hästkastanj (Aesculus hippocastanum)
Hästkastanj (Aesculus hippocastanum) är vanlig i parker och trädgårdar Läs mer
Hitta lokala biodlare
Här kan du som biodlare, biodlareförening eller biredskapsförsäljare i Sverige, Läs mer
Säckyngel är en virussjukdom som angriper yngel Läs mer

Läs mer om biodling