Skattning – skörd av honung

Den här filmen visar hur biodlaren skattar (skördar) honung med hjälp av bitömmare/bitömmarbotten.

Biodlingsföretagarna
Biodling

Läs mer om biodling

Arbetaryngel - Bisamhället - Biodling
Bistyrka är ett begrepp som används inom Läs mer
Förena bisamhallen - biodling
Förena bisamhällen eller sammanslagning av bisamhällen kallas det Läs mer
Biväxter - Axveronika (Veronica spicata)
Axveronika (Veronica spicata) är vanlig på Öland och Gotland, Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung

Nyhetsinlägg om biodling