Skattning – skörd av honung

Den här filmen visar hur biodlaren skattar (skördar) honung med hjälp av bitömmare/bitömmarbotten.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Biväxter - Toppklocka (Campanula glomerata)
Toppklocka (Campanula glomerata) kallas även ängstoppklocka eller byaskvaller. Toppklockan är en klassisk bond-trädgårds-växt. Toppklocka växer Läs mer
Myrsyra - Varroabekämpning - Bihälsa
Myrsyra är en organisk syra som används inom Läs mer
Honungssil - Honunghantering - Honung
Honungssil används inom biodling vid honungshantering för att sila bort bivax Läs mer

Läs mer om biodling