Se när Marie Mandelmann hämtar honung hos bina

“Säkrar pollineringen och den biologiska mångfalden”. Möt familjen Mandelmann som lever självförsörjande på den ekologiska gården Djupadal på Österlen.

Biodlingsföretagarna
Biodling

Läs mer om biodling

Bidöd -Bidöden - Bihälsa - Honungsbi
Colony Collapse Disorder (CCD) kallas det inom biodling Läs mer
Silställ - Biredskap - Biodling
Silställ är ett biredskap som används inom Läs mer
Biväxter - Älggräs (Filipendula ulmaria)
Älggräs (Filipendula ulmaria) är en storväxt ört som är vanlig i Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung

Nyhetsinlägg om biodling