ALLT OM BIODLING
Biväxter - Harklöver (Trifolium arvense)

Rädda bina – men hur?

Bidöd och insektsdöd pratas det om hela tiden men hur räddar vi bina? Binas, vår egen och jordens hälsa hänger på vår livstil så här filosoferar vi lite om det. Någonting ligger det säkert i detta och annars så retar det väl i alla fall någon.

Att bygga bihotell och sandiga slänter för vildbin och köpa närproducerad honung för att gynna honungsbin är såklart en bra början. Vilka insekter som finns beror på hur miljön vårdas. Vill du leva hållbart så är självhushållning det bästa för dig och bina. Lägg mer tid på att odla egen mat och handla hos producenter i din omgivning. Det är inte hållbart för miljön att skeppa livsmedel kors och tvärs över jorden i den omfattning vi gör. Det som odlas i Sverige ska inte importeras på samma gång i onödan. Bara det som inte kan produceras fraktas via gröna transporter. Det ska vara dyrare att välja den importerade motsvarigheten med dess miljöpåverkan. Det gäller inte minst Svensk honung som missgynnas av importerad honung som ofta säljs till en tredjedels pris.

Vill vi ha den insekts-miljö som fanns för med gammelskog, ängar, små fält och bullerbyar så måste vi bo på landsbygden och leva för att producera mat så självförsörjande som det går. Att sätta upp bikupor på tak i städer ger pollinering men inte mångfald av insekter. Plantera blommande träd och andra biväxter och spara oklippta partier på gräsmattan i trädgården. Sol, vind och vatten kommer ge oss billig, bivänlig, grön energi så det räcker och bli över. Kärnkraftslobbyn vill få dig att tro någonting annat.

Det talas sällan om skogen i bidebatten. Skogen får inte kalhuggas utan urskog bevaras och övrig skog gallras/blädas enligt den gamla modellen. Vi kan ha en riktig skog samtidigt som den förser oss med byggmaterial till hus och bikupor. Det ska vara blandskog med död ved och gamla ihåliga träd där vilda bin och vilda honungsbin kan bo, och där människor kan vandra eller cykla på stigar. Boskap betar på fält och i skogen som förr. Biodlare bör inte fokusera på rasbiologi med importerade raser utan låta tambin/honungsbin acklimatisera sig. Det ursprungliga Nordiska biet existerar knappt på grund av import och hänsynslöst skogsbruk.

Närproducerat är det bästa för miljön. Det är inte dåligt för miljön att äta lokalproducerade mjölkprodukter och kött i lagom dos och definitivt inte vilt och fisk. Har du ängsmarker så slår du dessa för insekternas skull. Har du inga djur som äter höet används det till gödsling eller läggs på högar som humlor bor i. Vägrenen är annars den nya ängen brukar man säga. Den sprider en mångfald av biväxter och slås i slutet på augusti precis som en äng. Samtidigt dödar trafiken ofantligt mycket insekter på samma gång. Så håll hastighetsbegränsningen på lansvägen i ditt fosilfria fordon, så räddar du bin och det blir mindre insekts-lik att rengöra i fronten.

Gifter är ett hot mot insekter och hela ekosystemet. Stöd ekologisk produktion och använd aldrig ogräsmedel typ Roundup i trädgården. Välj ekologisk och närproducerad mat i butiken för att minska GMO- och växtskyddsproducenternas världskontroll eller åtminstone få dom att byta inriktning till att satsa på hållbarhet. Det gäller även kläder och andra produkter som du lockas att byta ut så ofta som möjligt för självkänslans skull. Välj hållbara, gärna begagnade produkter och undvik onödiga, hälsofarliga produkter av dålig kvalitet. När du rengör hemma fungerar såpa till i princip allt. Gå inte på bluffen att GMO stoppar världssvälten, överkonsumering och överbefolkning är snarare problemet. Det kommersiella syftet med GMO och jordbruksgifter är inte att föda världen eller förbättra jordbruket. De existerar snarare för att få immateriella rättigheter (patenträttigheter) över utsäde och växtförädling och för att driva jordbruket i riktningar som gynnar jordbruksnäringen. Lita inte på att staten, jordbrukarnas organisationer, jordbruk- och livsmedelsverk bryr sig om din och binas hälsa. Gränsvärden säger inte mycket om den totala kemiska cocktailen som vi dagligen utsätts för.

Här ovan kan du se en intressant föreläsning med Lasse Hellander. Lasse berättar med ett hollistiskt perspektiv om situationen i världen, om biodlingen och de hot och möjligheter som vi står inför.

error: