Presentationer från Yrkesbiodlarkonferens 2017

Biodlingsföretagarna

Här kan du läsa presentationer från Yrkesbiodlarkonferens 2017

Biodlingsföretagarna
Biodling

Läs mer om biodling

Biväxter - Aster (Aster spp.)
Höstaster (Aster novi-belgii) är en vanlig trädgårdsväxt. På Läs mer
Pollenfälla - skörda bipollen
Pollenfälla eller pollensamlare är ett biredskap som biodlare skördar pollen Läs mer
Pollenkorg / Pollenbyxor
Pollenkorg eller pollenkorgar kallas den del på honungsbinas Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung

Nyhetsinlägg om biodling