Prägling av bivax

Valsning och prägling av bivax med präglingsvals. Filmen visar det allra första arket som körs. Så här kan man skapa vaxark som sedan monteras i ramar (eller blir till bivaxljus).

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

YouTube

Läs mer om biodling