Neonikotinoider påverkar bidrottningar allvarligt

nature
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Denna studie belyser skador med neonikotinoider på drottningar hos miljömässigt och ekonomiskt viktiga sociala bin, och stärker ytterligare behovet av stränga riskbedömningar för att skydda biologisk mångfald och ekosystemtjänster som är känsliga för dessa ämnen.

Läs forskningsartikeln hos Nature.

Filmer om biodling


Läs mer om biodling