ALLT OM BIODLING
HIH

Ljusföroreningars inverkan på nattlig pollinering

Nattbelysning utomhus har väckt oro som möjlig orsak till förlusten av insektsmångfalden. Det är särskilt relevant för nattliga pollinatörer, som är mindre känt. På grund av en partiskhet till att metoder för miljöövervakning och bedömningar av urbana ekosystemtjänster sker främst på dagen har problemet förblivit skymt i mörkret. Läs Studentuppsatsen hos Högskolan i Halmstad.

error: