Litiumklorid effektivt mot varroa

nature

Litiumklorid är effektivt mot varroa visar ny forskning. Läs mer hos Nature.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Biväxter - Blåsippa (Anemone hepatica syn. Hepatica nobilis)
Blåsippa (Anemone hepatica syn. Hepatica nobilis) växer vanligast i Sveriges lövskogar men Läs mer
Nosema - Utsot - Bihälsa - Biodling
Nosema apis är ett spordjur som angriper Läs mer
Bivax - Kokonger - Vaxkaka - Yngelram
Kokonger i bisamhällen med honungsbin är en Läs mer

Läs mer om biodling