Lever- och njurskador efter kronisk extremt låg dos Roundup-exponering

Environmental Health

Forskare drar följande slutsats efter forskning med mycket låg dos Roundup på råttor under lång tid:

Our results suggest that chronic exposure to a GBH (Glyphosate-based herbicides) in an established laboratory animal toxicity model system at an ultra-low, environmental dose can result in liver and kidney damage with potential significant health implications for animal and human populations.

Läs mer hos Environmental Health.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Honungsbiets utveckling
Yngel eller Yngelstadie kallas det under hela Läs mer
Solvaxsmältare
Solvaxsmältare är utmärkt till att efter vintern Läs mer
Biredskap - Utrustning för Biodling
Biredskap, biodlingsredskap eller bimaterial kallas utrustning och redskap Läs mer

Läs mer om biodling