Landets biodlare utbildas i Höör

Sveriges Radio

I Höör har en yrkesutbildning för biodlare startat. Utbildningen som är den enda i sitt slag lockar elever från hela sverige som under två år får lära sig allt man behöver veta för att driva biodling i större skala.

Läs/lyssna hos Sveriges Radio.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Rundlarv - Bilarv - Honungsbi
Rundlarv kallas inom biodling en bilarv i bisamhället, Läs mer
Skattning - Honungsskörd
Honungsramar eller honungsram kallas inom biodling de ramar där Läs mer
Bidrottning
Bidrottning, drottning eller visen som hon också kallas, Läs mer
Biväxter - Hesperis / Trädgårdsnattviol (Hesperis matronalis)
Hesperis (Hesperis matronalis) även kallad Trädgårdsnattviol är en odlad art Läs mer
Biväxter - Höstfibbla (Leontodon autumnalis)
Höstfibbla (Leontodon autumnalis) trivs i gräsmark, betesmarker, vägkanter, kulturmarker och Läs mer
Biväxter - Tall (Pinus sylvestris)
Tall (Pinus sylvestris) är ett stort träd Läs mer