Kvalstret som erövrar Sveriges bikupor – nu i Umeå

SR

Varroakvalstret kan ta död på hela bisamhällen. Fram till nyligen var kvalstret inte dokumenterat i till exempel Västerbotten. Men i dagarna hittades varroa i Umeå universitets egna bikupor. Läs mer hos SR.

Biodlingsföretagarna
Biodling

Läs mer om biodling

Biborste - Biredskap - Biodling
Biborste är ett biredskap som biodlare använder Läs mer
ProBee
ProBee tillverkar/säljer Light Line-Slungan. www.probee.se Läs mer
Biodling - Vinterfoder / Sockerlösning
Sockerlösning används inom biodling till vinterfoder för honungsbin/bisamhällen. Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung

Nyhetsinlägg om biodling