Kraftig ökning av kvinnor som biodlare

Sveriges Radio

Intresset för biodling ökar i Sörmland, och särskilt mycket bland kvinnor. I dag har sex av tio biodlarföreningar kvinnor som ordförande. Läs och lyssna hos Sveriges Radio.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Biväxter - Ålandsrot (Inula helenium)
Ålandsrot (Inula helenium) är en gammal medicinalväxt som fortfarande odlas Läs mer
Biväxter - Sälg (Salix caprea)
Blommor som kräver korspollinering för att befruktas Läs mer
Biväxter - Fackelblomster (Lythrum salicaria)
Fackelblomster (Lythrum salicaria) är en bra biväxt som Läs mer

Läs mer om biodling