Kortklippta gräsmattor ska ersättas med ängar

Sveriges Radio

Att ersätta kortklippta gräsmattor med ängar blir en av rekommendationerna i en ny strategi för ökad biologisk mångfald i odlingslandskapet. Läs mer och lyssna hos Sveriges Radio.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Skumning av honung
Skumning av honung görs inom biodling vid honungshantering. Grovsilad Läs mer
Yrkeshogskolan för biodling
Yrkeshögskolan för biodling bedriver en distansutbildning för Läs mer
Biväxter - Julros (Helleborus)
Julrossläktet (Helleborus) är ett släkte fleråriga växter som blommar under vinter Läs mer

Läs mer om biodling