Kollektiv intelligens i bisamhället: Hur en bisvärm väljer sitt hem

Kungliga Vetenskapsakademien

Professor Thomas Seeley berättar om de komplexa beslutsprocesserna i bisamhället den 20 maj 2015.

Läs mer hos Kungliga Vetenskapsakademien.

Biodlingsföretagarna
Biodling

Läs mer om biodling

Biväxter - Stenkyndel (Calamintha nepeta)
Stenkyndel (Calamintha nepeta) har en självklar plats i Läs mer
BIväxter - Vit sötväppling (Melilotus albus)
Här finns filmer om biväxter, dragväxter och Läs mer
Avståndsstift - Biredskap - Biodling
Avståndsstift är biredskap som används inom biodling Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung

Nyhetsinlägg om biodling