Klöverhonung – Svensk sorthonung

Klöverhonung blomspecifik sorthonung av nektar från klöver.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Biväxter - Ros (Rosa spp.)
Ros
Ros (Rosa spp.) ger pollen till samlande Läs mer
BIväxter - Vit sötväppling (Melilotus albus)
Här finns filmer om biväxter, dragväxter och Läs mer
Multikupan - Bikupa
Multikupan är en bikupa av vandrings-/uppstaplings-modell. Multikupan säljs hos Bigården Sverige AB. Läs mer

Läs mer om biodling