Jordbruksverket söker rådgivare inom bin, biodling och pollinering

Jordbruksverket

Jordbruksverket vill utöka sin kompetens om biodling och pollinering. Som rådgivare med fokus på bin, biodling och pollinering har du en flexibel och varierande tjänst där du ger råd om pollinering, pollineringens betydelse för ett rikt odlingslandskap och biodling i hela landet. Läs mer hos Jordbruksverket.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Rambärarlister - Biredskap - Biodling
Rambärarlister är ett biredskap som används inom Läs mer
Dadant & Sons
Dadant & Sons är en biredskapsförsäljare i Läs mer
Vaxmott / Vaxmal - Biodling - Bivax
Vaxmott eller vaxmal är fjärilar som lägger ägg Läs mer
Biblåsare
Biblåsare är ett biredskap som används inom främst Läs mer
Biväxter - Höstfibbla (Leontodon autumnalis)
Höstfibbla (Leontodon autumnalis) trivs i gräsmark, betesmarker, vägkanter, kulturmarker och Läs mer
Honungsdagg - Skogshonung - Bladhonung - Lushonung - Honung
Honungdagg är ett sött och klibbigt sekret som utsöndras Läs mer