ALLT OM BIODLING
Livsmedelsverket

Inga otillåtna läkemedelsrester i svensk honung

Inga spår av otillåtna läkemedelsrester i svensk honung konstaterar Livsmedelsverket. För tungmetaller, andra miljöföroreningar och mögelgifter, var halterna i de flesta fall låga och under gränsvärdena.

Livsmedelsverket.

error: