Inga otillåtna läkemedelsrester i svensk honung

Livsmedelsverket

Inga spår av otillåtna läkemedelsrester i svensk honung konstaterar Livsmedelsverket. För tungmetaller, andra miljöföroreningar och mögelgifter, var halterna i de flesta fall låga och under gränsvärdena.

Livsmedelsverket.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

YouTube

Läs mer om biodling