Hur man skördar kakhonung

Filmen nedan visar hur kakhonung kan skördas med en specialanpassad skattlåda för enklare hantering.

Biodlingsföretagarna
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Biodling

Läs mer om biodling

Biväxter - Raps (Brassica napus)
Viktiga nektarkällor för honungsbin är t.ex. oljeväxter, Läs mer
Suttungs bryggeri är ett mikrobryggeri beläget utanför Uppsala Läs mer
Biväxter - Hästhov / Tussilago (Tussilago farfara)
Hästhov eller Tussilago (Tussilago farfara) är vanlig i södra Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
Svensk honung

Nyhetsinlägg om biodling