Humlor och bin slås ut av bekämpningsmedel

SVT

Ny svensk forskning kan avgöra en infekterad strid mellan kemiindustrin och EU. Den nya svenska studien visar att ett av jordbrukets vanligaste bekämpningsmedel slår hårt mot både vildbin och humlor. Det handlar om så kallade neonikotinoider, ett bekämpningsmedel som står för uppemot 30 procent av den totala mängden bekämpningsmedel i jordbruket.

Läs mer och se inslaget hos SVT.

Biodlingsföretagarna
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Biodling

Läs mer om biodling

Honungstappning
Medelskörden av honung för biodlare i Sverige är Läs mer
Plantera biväxter - blommor för bin
Ge honungsbin och vilda pollinatörer en varierad kost Läs mer
Honungstappning
Tappning eller honungstappning är ett moment inom honungshantering. Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
Svensk honung

Nyhetsinlägg om biodling