ALLT OM BIODLING
Falsk honung från Kina via Turkiet

”Honung” för fabriken

När bina drar in nektar och sedan också måste avdunsta vatten, då kostar båda dessa saker alldeles för mycket tid och arbete. I Kina har man löst problemet så, att man befriat bina från att behöva befatta sig med den andra av de två arbetsuppgifterna. Honungen torkas maskinellt i honungsfabriken. Under pågående drag skördar man honungen omogen, efter bara några dagar. Då sinkas inte bina med att behöva torka honung, utan de kan fortsätta att dra in mera nektar.

En mycket stor del av honungen skördas med upp till 30% vattenhalt och kräver därför en omfattande efterbehandling. Driftsformen ger bina alldeles för liten tid att i tillräcklig omfattning tillsätta enzymer, men här finns syntetisk hjälp att tillgå.

Den omogna ”soppan” med för hög vattenhalt och för lite enzymer befinner sig ofta redan i omvandlingsprocess till mjöd när den anländer till honungsfabriken. Till att börja med måste jästbakterierna dödas och filtreras bort. Vid ett sådant utgångsläge spelar det ingen roll om man sedan också blandar i sirap.

Totalt sett är det en effektiv metod att producera mycket ”honung”. Tillverkarna av avtäckningsmaskiner får kanske en lägre marknadspotential och den gamla biodlarhälsningen ”Viel Deckelwachs” (mycket avtäckningsvax) skulle i Kina stöta på brist på förståelse.

Teknologisk kapplöpning
Honungslaboratorierna visar tydligt att spåren av den här tillverkningsprocessen går att hitta i många parametrar. Men allt mer sofistikerade metoder utvecklas för att kamoflera processen. Kapprustningen mellan Honungsproducenterna i Kina och laboratorierna, framför allt dem i Tyskland, fortsätter och de som upptäcks är oftast bara de ”små fiskarna”, de som inte har lärt sig alla trixen ännu.

Saxat ur ”Zu wenig Bienen, aber Honigexport-Weltmeister!? (Få bin, men mästare i honungsexport!?), av Walter Haefeker, Imkerfreund 7-2016. Översättning: Freddy Duwe Foto Johann Lang: Importerad honung transporteras ofta i stora tunnor. Bilden tagen i Kina 1993. Tunnorna kan ha blivit lite mer hygieniska sen dess, men är det är det äkta honung i dom?

error: