Här har blommor och bin ett lyckat samarbete

SVT

En god pollinering gynnar skörden för lantbrukare, och bina behöver blommor för att kunna producera honung. I Rynninge, som ligger mellan Fellingsbro och Frövi, har lantbrukaren Göran Pettersson och biodlaren Inger Kjerling stor nytta av att de är grannar. Läs mer hos SVT.

Biodlingsföretagarna
Biodling

Läs mer om biodling

Honungssil - Honunghantering - Honung
Honungssil används inom biodling vid honungshantering för att sila bort bivax Läs mer
Trågkupa
Trågkupan är en stationär bikupa med plats Läs mer
Fasettöga - Honungsbi
Fasettöga är en typ av ögon som förekommer hos honungsbin, Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung

Nyhetsinlägg om biodling