GMO-pollen sprids upp till 4,5 km

Spiegel
GMO-pollen missar målet, i stället för 30 meter sprids de upp till 4,5 km.

Enligt en ny rapport flyger majspollen mycket längre än man tidigare trott. Därför kommer vi sannolikt inte bara att möta eventuella GMO-föroreningar i grann-åkern intill. Nu ska riskbedömningen revideras.

Inom EU omvärderas risken med genetiskt modifierade växter på grund av en studie av forskare vid universitetet i Bremen. I en tioårs-studie vid 216 platser, fann forskarna att majspollen flyger ofta flera hundra meter. Ibland upp till några kilometer i luften, rekordet var 4,5 kilometer.

Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA), som ansvarar för godkännande av genetiskt modifierade grödor, meddelade som svar på resultatet att de kommer att revidera sin riskbedömning. EFSA har hittills antagit att ett säkerhetsavstånd på upp till 30 meter var nog för ett fält med GMO-grödor för att skydda grannåkern från föroreningar.

“Denna stora studie är ytterligare ett bevis på hur dåligt EFSA har på fötterna i sina antaganden”, säger Mute Schimpf från förbundet Friends of the Earth i Bryssel.

EFSA´s tidigare bedömning tillmötesgick GMO-företag som Monsanto i och med godkännande av majsen MON 810. En omvärdering nu kan också bli problem för det amerikanska företaget Pioneer. Multifröet har i åratal kämpat för godkännandet av en genetiskt modifierad majssort. Koncernens advokater hade därför till och med stämt EU-kommissionen i Europadomstolen.

Källa: Spiegel Online
Översättning: Johann Lang

Biodlingsföretagarna
Biodling

Läs mer om biodling

Biodling verktygslada
Kakknekt eller Kaktransportlåda är ett biredskap som Läs mer
Biväxter - Julros (Helleborus)
Julrossläktet (Helleborus) är ett släkte fleråriga växter som blommar under vinter Läs mer
Honungskärl - Honung - Honungshantering
Honungskärl är ett biredskap som används inom Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung

Nyhetsinlägg om biodling