Från genmodifiering till robot-honungsbin: pollinatörskrisen och ny teknik

geo

En åtstramning av restriktioner på insektsmedel som kallas neonikotinoider ger hopp om att minskningen av honungsbin och vilda pollinatörer kan vändas. Ändå växer oron om hur ny teknik kan förändra landskapet radikalt. Är vi på väg mot en värld av “frankenbees”, där genmodifierade bin är resistenta mot bekämpningsmedel och där endast de rika har råd att betala för pollinerade grödor? Läs artikeln hos Geographical.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Biväxter - Rysk lönn (Acer tataricum)
Rysk lönn (Acer tataricum) odlas ofta som prydnadsträd men Läs mer
Larvning - Drottningodling - Biavel
Larvning kallas det inom biodling när biodlare Läs mer
Thomas apiculture
Thomas apiculture är en fransk biredskapsförsäljare. www.thomas-apiculture.com. Läs mer

Läs mer om biodling