Föreläsning – Bin till nytta och nöje

Trädgård & Biodling - Föreläsning Biodling - ARTCOPY SWEDEN AB

Johann Lang och Hans Samland från Huddingeortens Biodlareförening berättar om bin och deras betydelse för människor och djur. Hur ser en bikupa ut och hur blir du biodlare? Kom och provsmaka sorthonung.

Tid och plats: 4 april 2017, Huvudbiblioteket, Huddinge. Biljetsläpp 28 mars, bokas på telefon 08-53530500 eller huvudbiblioteket@huddinge.se.

Biodlingsföretagarna
Biodling

Läs mer om biodling

Honungsbiets utveckling
Puppstadie eller förpuppning kallas den tid under honungsbiets utveckling Läs mer
Honungsbin - Vatten - Vattenbehov
Vattenbehov hos bisamhällen med honungsbin ska inte underskattas. Läs mer
Rammått
Dadant är en typ av ramar som används inom biodling. Här kan Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung

Nyhetsinlägg om biodling