Förbättrad omvårdnad med sårprodukt av mjölksyrabakterier och honung, för hästar med muggliknande sår

SLU

Läs Helena Jönsson´s (Djursjukskötarprogrammet, Sveriges lantbruksuniversitet) studentarbete.

Biodlingsföretagarna
Biodling

Läs mer om biodling

Biväxter - Häckvicker (Vicia sepium)
Häckvicker (Vicia sepium) är vanlig i hela nästan Sverige Läs mer
Haslinger
Haslinger är en österrikisk producent som tillverkar en mängd hygien- Läs mer
Felflykt - Biodling
Felflykt eller felflygning kallas det inom biodling Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung

Nyhetsinlägg om biodling