Femtiotusen bin avlivade i Väte

Sveriges Radio

Mellan 50 000-60 000 bin har avlivats i Väte sen ett bisamhället smittats av sjukdomen amerikansk yngelröta.

Lyssna hos Sveriges Radio.

Biodlingsföretagarna
Biodling

Läs mer om biodling

Swienty
Swienty A/S är en dansk biredskapsförsäljare med återförsäljare Läs mer
Varroakvalster - Varroa
Varroakvalster eller Varroa är kvalster som parasiterar på Läs mer
Biväxter - Ros (Rosa spp.)
Dragbi, fältbi eller samlarbi är en del Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung

Nyhetsinlägg om biodling