ALLT OM BIODLING

EU-medborgare efterfrågade mindre bekämpningsmedel – vilka politiker lyssnade?

EU:s medborgare har upprepade gånger krävt att man ska minska bekämpningsmedlen. De vill skydda sin hälsa, biologisk mångfald och säkerställa ett långsiktigt perspektiv för jordbrukare. Vilka politiker lyssnade och agerade?

PAN Europe, Friends of the Earth Europe och Corporate Europe Observatory har gjort en översikt över hur Europaparlamentets ledamöter röstar. En analys av resultaten för 6 viktiga omröstningar visar att majoriteten av de kristdemokratiska (EPP), konservativa (till högerextrema) (ECR) och högerextrema (ID) politiska grupperna systematiskt har röstat mot allmänintresset.

Läs mer hos Pesticide Action Network Europe.

error: