Tibast

Biväxter - Tibast (Daphne mezereum)

Tibast (Daphne mezereum) är en liten lövfällande buske med rosaröda, starkt doftande blommor som kommer före bladen, ofta tidigt på våren. Tibasten bär och växtdelar är mycket giftiga för människor och skall inte ätas. Vissa fåglar är dock immuna och kan äta dom. Som biväxt är Tibast bra med goda värden för både nektar och pollen. Den är inte så vanlig men förekommer över hela Sverige, oftast i mullrika skogar och lundar. Förr användes Tibast inom medicinen och till växtfärgning.

Värde som biväxt

Nektar: 2
Pollen: 2
Honungsdagg: 0

Blomningstid

mars, april

Mer information

Wikipedia
Den virtuella floran
Blomsterlandet

Biodlingsföretagarna
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Biodling

Läs mer om biodling

Sektionsram för kakhonung
En sektionsram är en speciell ram som används Läs mer
Svärmfångare
Svärmfångare är ett biredskap som används inom biodling till att Läs mer
Biväxter - Röd rudbeckia (Echinacea purpurea)
Röd rudbeckia (Echinacea purpurea) är uppskattad av honungsbin Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
Svensk honung