Lupin

Biväxter - Lupin (Lupinus spp.)

Lupin (Lupinus spp.) odlas som dekorativa trädgårdsväxter i Sverige. De är inte ätliga, med vissa arter används som proteinfoder till husdjur. I Sverige förekommer blomsterlupin och sandlupin förvildade. De förvildade lupinerna har på senare år fått sådan spridning att de lokalt anses hota den biologiska mångfalden enligt SLU. Därför rekommenderar vi inte odling av lupin. Lupiner har annars goda värden för pollen. Endast sötlupin (värde 2, ca 50 kg honung per ha) producerar nektar enligt Åke Hanssons lista med biväxter som alternativgrödor.

Värde som biväxt

Nektar: 0 (sötlupin 2)
Pollen: 3
Honungsdagg: 0

Blomningstid

juli, augusti

Mer information

Wikipedia
Den virtuella floran

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

YouTube