Biväxter – vår till höst

En film med några av biodlarsäsongens biväxter, från tidig vår till sen höst.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Biväxter - Svart aronia (A. melanocarpa)
Svart aronia (A. melanocarpa) odlas som prydnadsväxt Läs mer
Biväxter - Tjärblomster (Lychnis viscaria)
Tjärblomster (Lychnis viscaria) är vanlig i södra och mellersta Läs mer
Thorne
Thorne är en engelsk biredskapsförsäljare. www.thorne.co.uk Läs mer
Arbetsbi - Arbetsbin - Arbetarbi
Arbetsbi eller arbetsbin är honungsbin i bisamhället som Läs mer
LPs Biodling
LPs Biodling AB säljer biredskap på nätet och i Läs mer
Sommarhonung - Sorthonung - Honung
Honungspriser varierar på honungens ursprung och honungssorten. Läs mer