Bitillsynsmän slutar på grund av risk för jäv

SR

Enligt ett beslut från Jordbruksverket går det inte att vara tillsynsman om man själv är biodlare och säljer honung, för då finns risk för jäv. Detta har lett till att fem av sju tillsynsmän på Gotland slutat, och Länsstyrelsen funderar nu på hur de ska lösa situationen. “Konsekvensen är att vi inte längre kan åka på små uppdrag, vi får prioritera” säger Sven Larsson, en av de två som finns kvar. Lyssna hos SR.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Biodling - Trådning av ramar
Trådning av ramar eller tråda ramar betyder Läs mer
Honungsbiets antenner
Honungsbiets antenner är klädda med känselhår och tusentals Läs mer
Honungssil - Honunghantering - Honung
Honungssil används inom biodling vid honungshantering för att sila bort bivax Läs mer

Läs mer om biodling