Bisamhället som förebild för oss människor

Bee in the city - väggmålning
Foto Ingela Spijkerman

Sedan 1842 är biet symbolen för invånarna i staden Manchester*. Under den industriella revolutionen tog staden en världsledande roll inom massproduktionen av textil. De flitiga arbetarna i textilfabrikerna fick epitetet ”flitig som ett bi”.

Bee in the city

Foto Ingela Spijkerman

Efter terrorbombningen av Manchester Arena 2017, vid Ariana Grandes konsert, användes biet som symbol för allmänhetens gemensamma ställningstagande mot terrorism. Sommaren 2018 hedrades biet med gigantiska skulpturer Bee in the city på stadens gator. Skulpturerna auktioneras bort under oktober 2018 och medlen går till lokal välgörenhet. Av Ingela Spijkerman, Kulturmiljögruppen i Stockholm, har vi fått underlag och bilder från deras studiebesök i Manchester 2018.

Bee in the city - pin

Foto Ingela Spijkerman

*Manchester ligger i nordvästra England, har ca en halv miljon invånare men med storstadsområdet hela 2,5 miljoner. Hos oss har vi ett bomullstyg, manchester, uppkallat efter staden. Biets ovärderliga ekosystemtjänster, vården av sin avkomma och försvaret av kupan mot angripare har i historien tjänat som en förebild för oss människor.

Läs mer:
Manchester Evening News – Why is a worker bee the symbol of Manchester?
visitmanchester.com – Bee in the City
Wikipedia – Symbols of Manchester
Wikipedia – Reactions to the Manchester Arena bombing
BBC – Ariana Grande gets bee tattoo to remember Manchester Arena victims

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Biväxter - Lind (Tilia cordata)
Lind (Tilia cordata) är ett lövfällande träd som är vanlig Läs mer
Imkerzentrale Görlitz
Imkerzentrale Görlitz är en tysk biredskapsförsäljare. www.imkerzentrale.de Läs mer
Biväxter - Häggmispel (Amelanchier spicata)
Häggmispel (Amelanchier spicata) odlas som prydnadsbuske, förekommer även förvildad Läs mer

Läs mer om biodling