Biologisk mångfald med mindre fält och fler olika grödor

Lunds Universitet

Mindre åkrar och en större variation av grödor ger en god effekt på den biologiska mångfalden i jordbrukslandskap. Det visar en omfattande internationell studie där forskare från Lunds universitet har deltagit. Den positiva effekten går att jämföra med den som till exempel bevarad ängsmark och blommande remsor längs åkrar ger. Läs mer hos Lunds Universitet.

Biodlingsföretagarna
Biodling

Läs mer om biodling

Solvaxsmältare
Vaxhantering är ett begrepp inom biodling som Läs mer
FlowHive - Bikupa Biodling
Flow Hive är en bikupa med ramar Läs mer
Biväxter - Prästkrage (Leucanthemum vulgare)
Prästkrage (Leucanthemum vulgare) finns i hela Sverige men sällsynt i Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung

Nyhetsinlägg om biodling