Biodling som bisyssla

Nytt i Flempan - Huddinge

Idag är det brist på bin i hela Sverige och det är något som Huddingeortens biodlarförening vill göra något åt. Genom att hålla kurser om biodling i sommar vill de sprida sin kunskap om bin.

Läs artikeln hos Nytt i Flempan – Huddinge (Studentreportrarna).

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Bidöd -Bidöden - Bihälsa - Honungsbi
Bidöd eller bidöden är begrepp som har Läs mer
Sommarlucka - Biredskap - Biodling
Sommarlucka är ett biredskap som används inom Läs mer
Varrox oxalsyreförångare
Oxalsyraförångare är ett biredskap som används inom biodling Läs mer

Läs mer om biodling