Biodlaren tipsar: Så hanterar du en oönskad bisvärm

SR

Perioden då flest bin svärmar är här. Men trots att det är ganska ovanligt att hitta bisvärmar på oönskade platser så är det bra att veta hur man ska reagera. Lyssna hos SR.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Honungssil - Honunghantering - Honung
Silning av honung görs inom biodling för Läs mer
Biväxter - Lind (Tilia cordata)
Lind (Tilia cordata) är ett lövfällande träd som är vanlig Läs mer
Nöddrottning - Nödceller - Nödcell - Biodling
Nöddrottning eller nöddrottningar kallas det när bisamhället har Läs mer

Läs mer om biodling