Biodlare vägrar besiktning

Sveriges Radio

En honungstillverkare har vägrat att åka med tillsynsmän från Länsstyrelsen som ska besiktiga bisamhällena. Läs mer hos SR och SVT.

Biodling
Biodlingsföretagarna

Läs mer om biodling

Bienen-Voigt & Warnholz
Bienen-Voigt & Warnholz är en biredskapsförsäljare i Tyskland. www.bienen-voigt.de Läs mer
Vandringskupa - Bikupa
Vandringskupa eller vandringsbikupa kallas även uppstaplingskupa. En bikupa Läs mer
Honungskran - Tappkran
Honungskran är ett biredskap för hantering av Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung

Nyhetsinlägg om biodling