Biodlare: vädret de kommande veckorna är avgörande för honungsskörden

Yle

Förra året kom bina inte ut ur sina kupor på grund av det kalla sommarvädret och honungsskörden var dålig. I år har den varma försommaren gett bra förutsättningar för god honungsskörd men nu är problemet istället överblomningen. Läs mer hos Yle.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Amerikansk Yngelröta
Amerikansk yngelröta är en smittsam och besvärlig Läs mer
Vitsippa (Anemone nemorosa)
Sippa, Sippor eller Sippsläktet (Anemone spp.) har ca 150 arter varav Läs mer
Flusterskydd - Vinterskydd - Bikupa - Biodling
Flusterskydd är ett biredskap som används inom Läs mer

Läs mer om biodling