ALLT OM BIODLING
Naturskyddsföreningen

Bina vinnare när domstol sätter stopp för farligt bekämpningsmedel

Mark- och miljödomstolen upphäver Kemikalieinspektionens beslut att ge dispens för användning av ett förbjudet bekämpningsmedel på svenska åkrar. Naturskyddsföreningen välkomnar beskedet som innebär att både bin och människor nu skyddas från det farliga bekämpningsmedlet. Läs mer hos Naturskyddsföreningen.

error: