Bild med med honungsbi kan bli världens bästa

Lantmannen

Lantmannens chefredaktörs bild på ett bi som pollinerar i blommande höstraps är nominerad i en prestigefylld internationell fototävling.

Se bilden hos Lantmannen.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Biväxter - Vallmo (Papaver spp.)
Vallmo, Vallmor eller Vallmosläktet (Papaver spp.) är släkte örter i Läs mer
Biväxter - Hästkastanj (Aesculus hippocastanum)
Hästkastanj (Aesculus hippocastanum) är vanlig i parker och trädgårdar Läs mer
Plantera biväxter - blommor för bin
Ge honungsbin och vilda pollinatörer en varierad kost Läs mer

Läs mer om biodling