Bikalas hos Skogens Honung

vimmerby

Välkommen på en familjedag i binas och hållbarhetens tecken hos Skogens Honung i Flohult, söndag 3:e juni 2018, kl 12-17:00. Läs mer på Vimmerby.com.

Biodlingsföretagarna
Biodling

Läs mer om biodling

Biväxter - Borstnejlika (Dianthus barbatus)
Borstnejlika (Dianthus barbatus) odlas ofta som prydnadsväxt. Borstnejlikor besöks Läs mer
Biväxter - Åkertistel (Cirsium arvense)
Åkertistel (Cirsium arvense) är vanlig i nästan hela Sverige, Läs mer
Stationär bikupa
Stationära bikupor finns som uppstaplingsmodell och som trågkupor. Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung

Nyhetsinlägg om biodling