Bikalas hos Skogens Honung

vimmerby

Välkommen på en familjedag i binas och hållbarhetens tecken hos Skogens Honung i Flohult, söndag 3:e juni 2018, kl 12-17:00. Läs mer på Vimmerby.com.

Biodlingsföretagarna
Biodling

Läs mer om biodling

Varrox oxalsyreförångare
Oxalsyraförångare är ett biredskap som används inom biodling Läs mer
Biväxter - Blåbär (Vaccinium myrtillus)
Blåbär (Vaccinium myrtillus) är viktig för den biologiska mångfalden Läs mer
Säljmaterial för biodlare
Säljmaterial för dig som är biodlare och Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung

Nyhetsinlägg om biodling