BF’s styrelse tar ställning för biregister i Sverige

Biodlingsföretagarna

Styrelsen för Biodlingsföretagarna har tagit positiv ställning för att ett biregister i Sverige skulle vara bra för branschen. Läs mer hos Biodlingsföretagarna.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Biborste - Biredskap - Biodling
Biborste är ett biredskap som biodlare använder Läs mer
Biodling- Stödfodring
Stödfodring görs inom biodling på våren om bisamhället Läs mer
Bislöja - Bihatt - Biodlarkläder - Biredskap
Bislöja, bihatt eller kåpa tillhör biodlares typiska klädsel. En Läs mer
Biväxter - Svartkämpar (Plantago lanceolata)
Kämpar eller Grobladssläktet (Plantago spp.) är ett släkte örter i familjen grobladsväxter. Släktet har Läs mer
Pollinering - Självpollinering eller korspollinering
Korspollinering betyder att biet för med sig pollen Läs mer
Biodling - Vinterfoder / Sockerlösning
Sockerlösning används inom biodling till vinterfoder för honungsbin/bisamhällen. Läs mer