Avtäckningsvax – hantering och användning

Film om hur avtäckningsvax (eller täckvax som det också kallas) hanteras och används.

Biodlingsföretagarna
Biodling

Läs mer om biodling

Flyttningstillstånd för att flytta bisamhällen
Flyttningstillstånd krävs* när biodlare ska flytta levande honungsbin, Läs mer
Raw honung / Rå honung
Andelsbiodling, andelsbigårdar eller andelshonung innebär att biodlare Läs mer
Propolisstans - Biredskap - Biodling
Propolisstans är ett biredskap som används inom Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung

Nyhetsinlägg om biodling